Saturday, 12 November 2011

Antonia KalimoukouDown Town magazine
photo : Natalia Dokoumetzidi
styling : Antonios Voerakos
hair & make up : Sofia Sarigiannidou
photo assist : Giorgos Sgouros

No comments:

Post a Comment